Nieuws aangepast

Omdat nieuws vergankelijk is...en het steeds moeilijker wordt om een defensielink te vinden alhier een stuk officiŽle tekst met kleine aanpassingen. En losgeweekt van het WWW door plaatsing op eigen domein


Het kabinet besloot op 28 juni 2004 tot deelname aan een Provincial Reconstruction Team (PRT) in de provincie Baghlan. De PRTís hielden toezicht op lokale en regionale ontwikkelingen,
ze steunden de centrale overheid bij de uitbreiding en bestendiging van haar gezag,
adviseerden plaatselijke leiders en faciliteerden de samenwerking tussen de verschillende internationale en non-gouvernementele organisaties (NGO).
Daarnaast ondersteunden de PRTís in samenwerking met de bevolking de wederopbouwprojecten die de NGOís niet voor hun rekening konden of wilden nemen.

Inzet van een PRT in Baghlan had hoge prioriteit bij de Afghaanse autoriteiten en de Verenigde Naties, vanwege de strategische positie van de provincie. Het Nederlandse PRT (130 militairen) Ė bestaande uit een commandogroep, drie militaire observatie- en liaisonteams (MOLTís)(en daar was ondergetekende dus C-MOLT numero uno van), een operatiecentrum, een snelle-reactie-eenheid en een logistieke organisatie, en gehuisvest (nou ja een weinig erbuiten en zelf opgebouwd is beter) in de stad Pol-e-Khomri Ė was op 1 oktober 2004 operationeel. Het PRT werd geleidelijk uitgebreid naar 220 militairen en droeg op 1 oktober 2007 zijn taken over aan een Hongaarse PRT.