De eerste begeleiders waren van de Infanterie die later werden opgevolgd door Cavaleristen. Op een webpagina legt een wachtmeester van de Cavalerie uit wat de taken dan zijn van ondermeer de verkenners van de Cavalerie:

"Da's natuurlijk een breed begrip; peace-keeping. Maar voor de duidelijkheid: de cavalerieverkenners die tot nu toe in Afghanistan op uitzending zijn (geweest), hebben zich voornamelijk bezig gehouden met zgn. "Force-protection" taken, oftewel het beschermen van eigen troepen terwijl deze hun eigen, specifieke taak uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld zijn het beveiligen van een MOLT (Mobile Observation and Liaison Team) dat tot nu toe vaak uit personeel van de KLu bestond. Deze mensen doen zeer nuttig werk (o.a. het maken en onderhouden van contacten met lokale/regionale bestuurslieden, aannemers etc.) en proberen dus om de infra / economie weer een klein beetje op orde te krijgen in het aan hen toegewezen gebied. Maar als de poep de ventilator raakt, hebben de (officieren) lui van de KLu natuurlijk een klein beetje achterstand. Daarom wordt er gebruik gemaakt van zogenaamde FP (Force Protection) - Pelotons. Ook hebben de mannen van het FPP taken als konvooibeveiliging (-begeleiding), meerdaagse missies naar afgelegen gebieden, eigen patrouilles (kan zowel sociaal als verkennend van aard zijn), persoonsbeveiliging (!) en o.a. ook het trainen van het KLu personeel tijdens (ir-)reguliere schietoefeningen mogen uitvoeren. Voldoende zo?"

En dat voldeed blijkbaar en was ook in overeenstemming met de werkelijkheid!